You can view this page in your language, if you go to www.quantretail.com

Quant Retail je cloudové řešení pro správu retailových prostorů, produktových kategorií, planogramů a cenovek.

Naši klienti v Quantu zakreslují a spravují půdorysy tisíců prodejen a publikují stovky tisíc planogramů ročně.

Díky inteligentnímu automatickému generování planogramů optimalizovaných dle prodejů na základě uživatelsky definovaných šablon je možné udržet aktuální planogramy i ve velkých prodejních sítích s různorodými pobočkami bez velkých nároků na lidské zdroje.
Více informací

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost
Vybrané přednosti Quantu