Page in your language

Objevte unikátní funkce Quantu

Planogramy

Store specific planogramy

Díky inteligentnímu automatickému generování planogramů optimalizovaných dle prodejů na základě uživatelsky definovaných šablon je možné udržet aktuální planogramy i ve velkých prodejních sítích s různorodými pobočkami bez velkých nároků na lidské zdroje.

3D Vizualizace

Quant umí nejen 2D ale i 3D planogramy. Nemusíte vynaložit žádné dodatečné úsilí. Jednoduše zapnete 3D náhled a můžete si prohlédnout naplánované vystavení ze všech stran. Funkčnost se neomezuje na jednotlivé planogramy. Ve třech rozměrech můžete absolvovat virtuální prohlídku každou vaší prodejnou a dívat se tak na vystavení očima vašich zákazníků.

Snadná publikace a kontrola

Quant umožňuje snadné publikování planogramů a kontrolu procesu implementace. Personál prodejny potvrzuje implementaci přes webové rozhraní a je automaticky upozorněn v případě nedodržení stanovených termínů. Vy máte v každém okamžiku přehled o stavu implementace planogramů na jednotlivých prodejnách a pomocí inteligentních statistik můžete analyzovat vliv na obchodní a logistické výsledky.

Heat Mapy a Štítky

Mimo standardního zobrazení produktů v planogramu jako obrázků můžete snadno aktivovat vámi definovaný analytický pohled zobrazující na pozici produktu informace o zvolených atributech a prodejních datech. Samozřejmostí jsou i heat mapy sloužící k rychlé vizuální identifikaci výkonnosti produktů na planogramu dle vámi zvolených kritérií.

Delta Planogramy

Quant je zřejmě jediný dostupný systém, který díky pokročilé správě životního cyklu planogramu automaticky detekuje a vizualizuje změny mezi starou a novou verzí. Personál vašich prodejen vám za tuto funkci bude nesmírně vděčný a ochota pravidelně implementovat nové planogramy výrazně stoupne.

Multi-vybavení

V Quantu je při tvorbě planogramu možné jednoduše přepínat mezi pohledem zaměřeným na jeden vybraný segment a zobrazením všech souvisejících segmentů tvořících logický celek. To platí i pro veškeré statistiky, jenž máte při tvorbě planogramů k dispozici.

Store specific planogramy

Díky inteligentnímu automatickému generování planogramů optimalizovaných dle prodejů na základě uživatelsky definovaných šablon je možné udržet aktuální planogramy i ve velkých prodejních sítích s různorodými pobočkami bez velkých nároků na lidské zdroje.

Delta Planogramy

Quant je zřejmě jediný dostupný systém, který díky pokročilé správě životního cyklu planogramu automaticky detekuje a vizualizuje změny mezi starou a novou verzí. Personál vašich prodejen vám za tuto funkci bude nesmírně vděčný a ochota pravidelně implementovat nové planogramy výrazně stoupne.

Snadná publikace a kontrola

Quant umožňuje snadné publikování planogramů a kontrolu procesu implementace. Personál prodejny potvrzuje implementaci přes webové rozhraní a je automaticky upozorněn v případě nedodržení stanovených termínů. Vy máte v každém okamžiku přehled o stavu implementace planogramů na jednotlivých prodejnách a pomocí inteligentních statistik můžete analyzovat vliv na obchodní a logistické výsledky.

3D Vizualizace

Quant umí nejen 2D ale i 3D planogramy. Nemusíte vynaložit žádné dodatečné úsilí. Jednoduše zapnete 3D náhled a můžete si prohlédnout naplánované vystavení ze všech stran. Funkčnost se neomezuje na jednotlivé planogramy. Ve třech rozměrech můžete absolvovat virtuální prohlídku každou vaší prodejnou a dívat se tak na vystavení očima vašich zákazníků.

Multi-vybavení

V Quantu je při tvorbě planogramu možné jednoduše přepínat mezi pohledem zaměřeným na jeden vybraný segment a zobrazením všech souvisejících segmentů tvořících logický celek. To platí i pro veškeré statistiky, jenž máte při tvorbě planogramů k dispozici.

Heat Mapy a Štítky

Mimo standardního zobrazení produktů v planogramu jako obrázků můžete snadno aktivovat vámi definovaný analytický pohled zobrazující na pozici produktu informace o zvolených atributech a prodejních datech. Samozřejmostí jsou i heat mapy sloužící k rychlé vizuální identifikaci výkonnosti produktů na planogramu dle vámi zvolených kritérií.

Space planning

Vestavěný Editor Půdorysů

Navrhujte jednoduše půdorysy vašich prodejen a zařízení s využitím vestavěného editoru. Tento nástroj vám umožňuje navrhovat prostory od jednoduchých schémat polic a stojanů až po detailní zobrazení stěn, dveří, oken a míst pro pokladny včetně fotografií. Quant podporuje více verzí půdorysu, takže sezónní specifika nemusíte kreslit každý rok znovu.

Přehled vybavení

Zajímá vás, na kterých pobočkách máte metrový regál zvoleného typu se sedmi policemi? Kolik má která pobočka dodavatelských stojanů? Z jakého materiálu mají piktogramy na pobočce, pro kterou potřebujete nechat vyrobit nový? Na tyto a podobné otázky naleznete snadno odpověď díky přehledu vybavení v Quantu.

Vícevrstvé půdorysy

Komponenty půdorysu je možné uspořádat do logických vrstev jako jsou regály, zdi, marketingové vybavení nebo technický půdorys. Zároveň je možné vrstvám nastavit data platnosti a vytvářet speciální varianty půdorysů pro různá roční období.

Přehled prostorových podílů

Prostor vyhrazený jednotlivým kategoriím je možné přizpůsobit konkrétní prodejně na míru podle prodejních dat trhu či vybraných prodejen. Díky unikátní „Space to Sales“ analýze získáváte okamžitou zpětnou vazbu při jakékoliv změně prostorového uspořádání.

Category Management

Knihovna produktů

Knihovna produktů v Quantu je velice flexibilní a přizpůsobitelná na míru vašim potřebám. Pracujete pouze s atributy a informacemi, které vás zajímají. Každodenní automatická synchronizace dat s primární databází vaší společnosti je samozřejmostí.

Flexibilní hierarchie kategorií

Quant podporuje hierarchie kategorií s neomezeným počtem úrovní a možností zařadit jeden produkt do více větví hierarchie, což je často vhodné při duplicitním vystavení důležitých produktů. Inteligentní nástroje Quantu umožňují optimalizovat prostorové podíly kategorií a jejich podkategorií, sledovat jejich prodeje a kapacity na jednotlivých pobočkách i celé síti.

Pokročilý Reporting

Quant nabízí nespočetné množství analýz a reportů, které zahrnují např.:

 • Vývoj prodejů produktů, kategorií, podkategorií, brandů a dodavatelů v rámci libovolné skupiny prodejen
 • Report nejlepších produktů či skupin produktů
 • Detailní srovnání prostorových podílů s prodejními podíly
 • Statistiky o zastoupení prodejního vybavení na pobočkách
 • Přehled o stavu implementace planogramů
 • Porovnání aktuálních skladových zásob na pobočkách s vyžadovanými počty produktů na planogramech

Pro úspěšné řízení kategorií je nezbytné měřit a analyzovat výsledky vašich rozhodnutí, obchodních a marketingových aktivit. Náš systém umožňuje jedinečným způsobem zkombinovat hrubá data, jako jsou denní statistiky prodejnosti na jednotlivých pobočkách a aktuální stav skladových zásob s podrobnými daty z planogramů. Výsledkem jsou uživatelsky přívětivé a rychle dostupné statistiky, které vám pomohou dělat správná rozhodnutí. Všechny tabulky v Quantu obsahují mocné filtrovací funkce, možnost vytvořit kontingenční tabulku a export do Excelu či CSV formátu.

Quant Web a komunikace

Webové Rozhraní

Standardní součástí Quantu je webové rozhraní, které vám umožní velice jednoduše publikovat planogramy a další související informace a získávat důležitou zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran. Webové rozhraní často výrazně omezí či plně eliminuje nutnost tisku planogramů a přináší tak u větších společností obrovské úspory nákladů.

Propojení s partnery

Další výhodou Quantu je jednoduchost, s jakou si můžete díky webovému rozhraní Quantu posílit spolupráci s vašimi obchodními partnery. Například dodavatelům můžete jako službu či protislužbu nabídnout přístup k planogramům a statistikám o vystavených produktech.

Blog

Quant Blog je skvělou alternativou k rozesílání hromadných mailů. Článek s informacemi snadno vytvoříte přímo v Quantu, naplánujete datum a čas publikace, zvolíte komu se má zobrazit a jestli se má zaslat i upozornění na mail. Články jsou zpětně dohledatelné a navíc máte přehled, kdo si je přečetl.

Ankety

Pokud potřebujete získat informaci nebo zpětnou vazbu od vašich poboček, můžete v Quantu vytvořit anketu a požádat o její vyplnění na Quant Webu. Výsledky jsou snadno vyhodnotitelné a dále použitelné.

Chat

Součástí webové aplikace je také online chat, který umožňuje velmi rychlou komunikaci poboček s centrálou. Velkou výhodou je transparentnost celé komunikace. Celá historie je dostupná pro všechny zvolené členy týmu a je tak snadné spolupracovat na řešení dotazů a připomínek.

Automatické notifikace

Quant umožňuje nastavit automatické zasílání e-mailových notifikací při mnoha důležitých událostech jako je publikace nových planogramů, opožděná implementace nebo nový článek na blogu. Vzhled a obsah notifikací je plně konfigurovatelný. K odesílání je možné použít váš firemní mailserver.

Webové Rozhraní

Standardní součástí Quantu je webové rozhraní, které vám umožní velice jednoduše publikovat planogramy a další související informace a získávat důležitou zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran. Webové rozhraní často výrazně omezí či plně eliminuje nutnost tisku planogramů a přináší tak u větších společností obrovské úspory nákladů.

Propojení s partnery

Další výhodou Quantu je jednoduchost, s jakou si můžete díky webovému rozhraní Quantu posílit spolupráci s vašimi obchodními partnery. Například dodavatelům můžete jako službu či protislužbu nabídnout přístup k planogramům a statistikám o vystavených produktech.

Blog

Quant Blog je skvělou alternativou k rozesílání hromadných mailů. Článek s informacemi snadno vytvoříte přímo v Quantu, naplánujete datum a čas publikace, zvolíte komu se má zobrazit a jestli se má zaslat i upozornění na mail. Články jsou zpětně dohledatelné a navíc máte přehled, kdo si je přečetl.

Ankety

Pokud potřebujete získat informaci nebo zpětnou vazbu od vašich poboček, můžete v Quantu vytvořit anketu a požádat o její vyplnění na Quant Webu. Výsledky jsou snadno vyhodnotitelné a dále použitelné.

Chat

Součástí webové aplikace je také online chat, který umožňuje velmi rychlou komunikaci poboček s centrálou. Velkou výhodou je transparentnost celé komunikace. Celá historie je dostupná pro všechny zvolené členy týmu a je tak snadné spolupracovat na řešení dotazů a připomínek.

Automatické notifikace

Quant umožňuje nastavit automatické zasílání e-mailových notifikací při mnoha důležitých událostech jako je publikace nových planogramů, opožděná implementace nebo nový článek na blogu. Vzhled a obsah notifikací je plně konfigurovatelný. K odesílání je možné použít váš firemní mailserver.

Quant Task Management

Pro řízení, plánování a úspěšnou realizaci složitějších úkolů, jenž vyžadují spolupráci více lidí, nabízí Quant integrovaný Task Management. Umožňuje tak efektivně organizovat činnosti jako je plánování přestaveb, otvírání nových poboček nebo třeba oprava rozbitého vybavení.

Zde jsou jeho hlavní přednosti a funkce:

 • Komplexní úkoly je možné skládat z menších pod-úkolů a to v neomezeném počtu úrovní.
 • Snadné nastavení termínů, priorit a zodpovědných osob.
 • Automatické notifikace.
 • Automatická navázanost na kontext, v němž úkol vznikne. Pokud například vytvoříte úkol z detailu planogramu, nemusíte již ručně vypisovat, o jaký planogram, vybavení či pobočku se jedná.

Fotodokumentace prodejních ploch

Systém Quant je možné využít jako efektivní nástroj pro fotodokumentaci prodejních ploch. Fotky je možné přiřazovat s poznámkami nejen k prodejně jako celku, ale i ke konkrétnímu vybavení. Nahrání probíhá přes intuitivní webovou aplikaci z počítače, tabletu nebo telefonu.

Jaké jsou přínosy?

 • Snadno dostupná a kvalitní fotodokumentace prodejen je užitečná při mnoha rozhodnutích.
 • V kombinaci s nástroji Quantu pro Space Planning je možné dokumentovat proces a výsledky přestaveb.
 • Fotky je možné svázat s procesem implementace planogramů a mít tak dobrou představu o kvalitě realizace.
 • Fotky nahrané z různých míst a zařízení jsou ihned dostupné k náhledu na centrále.
 • Intuitivní uživatelské rozhraní fungující napříč různými zařízeními.
 • Víceuživatelký systém s podporou různých rolí a oprávnění (vedoucí prodejny, regionální ředitel, dodavatel, centrála).

Cenovky

Quant v sobě zahrnuje propracovaný systém pro správu cenovek. Tento systém jsme vyvinuli tak, aby byl jednoduchý a srozumitelný pro personál pobočky, šetřil jejich čas a zároveň náklady na tisk.

Jaké jsou přínosy?

 • Šetří čas personálu a náklady na tisk.
 • Jednoduché a srozumitelné ovládání pro pobočky.
 • Automatická detekce změn v cenovkách.
 • Neomezené možnosti ve vytváření vzhledu defaultních a akčních cenovek.
 • Možnost vkládat poznámky pro personál přímo do cenovek (název regálu, pozice v polici apod.).
 • Akční cenovky je možné zveřejnit před datem zahájení akce.
 • Report o implementaci cenovek na pobočkách.

Quant Cloud

Quant Cloud umožňuje vám a vašim kolegům pracovat na stejných projektech z celého světa z různých počítačů a zároveň využívat stejnou databázi bez nutnosti budování složité infrastruktury a zátěže vašeho IT oddělení.

Automatické objednávky

Quant umožňuje využít informací o dostupném prostoru a vystavených produktech společně s prodejními daty k automatické tvorbě objednávek produktů. Objednávky je možné řešit i polo-automatickým módem, kdy personál může vytvořený návrh před potvrzením upravit.

Jaké jsou přínosy?

 • Eliminace výpadků a navýšení dostupnosti.
 • Snížení nadzásob.
 • Úspora času personálu.
 • Využití dat z planogramů bez složité integrace s externími systémy.
 • Jednotné řešení přímých objednávek i závozů z centrálních skladů.