Page in your language

Quant Cloud

Kdekoli pro každého

Quant Cloud umožňuje vám a vašim kolegům pracovat na stejných projektech z celého světa z různých počítačů a zároveň využívat stejnou databázi bez nutnosti budování složité infrastruktury a zátěže vašeho IT oddělení.

Life Cycle Management (LCM)

Snadná distribuce a kontrola planogramů

Náš systém umožňuje snadné publikování planogramů a kontrolu procesu implementace. Personál prodejny potvrzuje implementaci přes webové rozhraní a je automaticky upozorněn v případě nedodržení stanovených termínů. Vy máte v každém okamžiku přehled o stavu implementace planogramů na jednotlivých prodejnách a pomocí inteligentních statistik můžete analyzovat vliv na obchodní a logistické výsledky.

Vestavěný Editor Půdorysů

Snadné použití

Navrhujte jednoduše půdorysy vašich prodejen a zařízení s využitím vestavěného editoru. Tento nástroj vám umožňuje navrhovat prostory od jednoduchých schémat polic a stojanů až po detailní zobrazení stěn, dveří, oken a míst pro pokladny včetně fotografií. Quant podporuje více verzí půdorysu, takže sezónní specifika nemusíte kreslit každý rok znovu.

Prostor vyhrazený jednotlivým kategoriím je možné přizpůsobit konkrétní prodejně na míru podle prodejních dat trhu či vybraných prodejen. Díky unikátní „Space to Sales“ analýze získáváte okamžitou zpětnou vazbu při jakékoliv změně prostorového uspořádání.

Šablony Planogramů

Zvýší efektivitu a produktivitu práce

Při tvorbě planogramu v Quantu vždy vytvoříte univerzálně použitelnou šablonu, kterou je možné aplikovat bez dalšího úsilí a ručního přizpůsobování na skříně různých rozměrů. Změny v šabloně se okamžitě promítají na všechny navázané skříně a Quant nabízí okamžitý náhled výsledných planogramů. Každá prodejna obdrží planogram pro své reálné rozměry polic a nedostane se tak do situace, kdy musí přizpůsobovat standardní planogram, který neodpovídá reálnému stavu.

Knihovna Produktů

Detailní přehled

Knihovna produktů v Quantu je velice flexibilní a přizpůsobitelná na míru vašim potřebám. Pracujete pouze s atributy a informacemi, které vás zajímají. Každodenní automatická synchronizace dat s primární databází vaší společnosti je samozřejmostí.

Cenovky

Reprezentativní design, úspora tiskových nákladů a času personálu

Editor tiskových sestav cenovek umožňuje vytvořit skvěle vypadající a zároveň velmi praktickou sestavu. Krom standardních informací o produktu jako je název a cena, můžete do tiskové sestavy přidat i doplňkové informace dostupné díky planogramům jako je identifikace regálu, police, pozice v polici, množství balení do šířky, hloubky a výšky. Cenovky z Quantu mohou obsahovat také grafické symboly a čárové kódy.

Pobočka má na webovém rozhraní k dispozici „košík cenovek“, do kterého si může buď sama přidávat cenovky a tisknout je, nebo využít unikátní funkce automatické detekce změn a stáhnout PDF pouze s cenovkami produktů, u nichž došlo ke změně v ceně a zároveň jsou na planogramech dané pobočky.

Analýzy

Maximalizují hodnotu vašich dat

Quant nabízí nespočetné množství analýz, které zahrnují např.:

  • Vývoj prodejů produktů, kategorií, podkategorií, brandů a dodavatelů v rámci libovolné skupiny prodejen
  • Report nejlepších produktů či skupin produktů
  • Detailní srovnání prostorových podílů s prodejními podíly
  • Statistiky o zastoupení prodejního vybavení na pobočkách
  • Přehled o stavu implementace planogramů
  • Porovnání aktuálních skladových zásob na pobočkách s vyžadovanými počty produktů na planogramech

Pro úspěšné řízení kategorií je nezbytné měřit a analyzovat výsledky vašich rozhodnutí, obchodních a marketingových aktivit. Náš systém umožňuje jedinečným způsobem zkombinovat hrubá data, jako jsou denní statistiky prodejnosti na jednotlivých pobočkách a aktuální stav skladových zásob s podrobnými daty z planogramů. Výsledkem jsou uživatelsky přívětivé a rychle dostupné statistiky, které vám pomohou dělat správná rozhodnutí.

Všechny tabulky v Quantu obsahují mocné filtrovací funkce, možnost vytvořit kontingenční tabulku a export do Excelu či CSV formátu.

Zvoleným uživatelům můžete nastavit přístup pouze do analytického módu Quantu a sdílet tak snadno výsledky vestavěných analýz.

Propojení s Obchodními Partnery

Zapojte dodavatele a další obchodní partnery

Další výhodou Quantu je jednoduchost, s jakou si můžete díky webovému rozhraní Quantu posílit spolupráci s vašimi obchodními partnery. Například dodavatelům můžete jako službu či protislužbu nabídnout přístup k planogramům a statistikám o vystavených produktech. Můžete své obchodní partnery dokonce zapojit do procesu správy dat o produktech a získávat tak včas například informace o náhradách produktů, či připravovaných novinkách. V neposlední řadě získáváte výborný nástroj k podpoře marketingových aktivit, jelikož v Quantu je velmi jednoduché krom vystavených produktů plánovat i umístění marketingových a promočních materiálů.

Multi-vybavení

Plánujte několik segmentů najednou

V Quantu je při tvorbě planogramu možné jednoduše přepínat mezi pohledem zaměřeným na jeden vybraný segment a zobrazením všech souvisejících segmentů tvořících logický celek. To platí i pro veškeré statistiky, jenž máte při tvorbě planogramů k dispozici.

“Store Specific” Planogramy

Zohledněte specifika jednotlivých poboček

Nejpokročilejší řízení kategorií je to, které umí zohlednit specifika konkrétních prodejen a zároveň podporuje centrální obchodní a marketingové strategie. Využijte jedinečnou funkci Quantu, která dokáže podle vašich planogramových šablon automaticky generovat planogramy vycházející z údajů o prodejích na konkrétních pobočkách. Produkty mohou být nastaveny jako Fixní, Vyžadované nebo Volitelné. Fixní produkty se v planogramu objeví přesně ve vámi zvoleném množství. Vyžadované produkty se v planogramu určitě objeví také, nicméně v množství optimalizovaném dle pohybu na konkrétní pobočce a požadavků na frekvenci doplňování. Volitelné produkty jsou optimalizovány stejně jako ty Vyžadované, ale v případě, že se na dané pobočce neprodávají dostatečně, v planogramu se vůbec neobjeví. Quant zkrátka dokáže provést stovky a tisíce kalkulací, které by jinak představovaly nadlidské úsilí za použití manuálního přístupu.

Delta Planogramy

Automatická vizualizace rozdílů v planogramech

Quant je zřejmě jediný dostupný systém, který díky pokročilé správě životního cyklu planogramu automaticky detekuje a vizualizuje změny mezi starou a novou verzí. Personál vašich prodejen vám za tuto funkci bude nesmírně vděčný a ochota pravidelně implementovat nové planogramy výrazně stoupne.

Heat Mapy a Štítky

Neomezené možnosti vizualizace planogramů

Mimo standardního zobrazení produktů v planogramu jako obrázků můžete snadno aktivovat vámi definovaný analytický pohled zobrazující na pozici produktu informace o zvolených atributech a prodejních datech. Samozřejmostí jsou i heat mapy sloužící k rychlé vizuální identifikaci výkonnosti produktů na planogramu dle vámi zvolených kritérií.

3D Vizualizace

Objevte třetí rozměr

Quant umí nejen 2D ale i 3D planogramy. Nemusíte vynaložit žádné dodatečné úsilí. Jednoduše zapnete 3D náhled a můžete si prohlédnout naplánované vystavení ze všech stran. Funkčnost se neomezuje na jednotlivé planogramy. Ve třech rozměrech můžete absolvovat virtuální prohlídku každou vaší prodejnou a dívat se tak na vystavení očima vašich zákazníků.

Webové Rozhraní

Jedinečný způsob distribuce planogramů

Standardní součástí Quantu je webové rozhraní, které vám umožní velice jednoduše publikovat planogramy a další související informace a získávat důležitou zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran. Webové rozhraní často výrazně omezí či plně eliminuje nutnost tisku planogramů a přináší tak u větších společností obrovské úspory nákladů. Sami rozhodnete, kdo bude mít do webového rozhraní přístup a jaké informace uvidí. Ke standardním funkcím patří interaktivní půdorys prodejny, seznam planogramů dle úrovně implementace, zvýraznění planogramů čekajících na implementaci a provedených změn, přehled o pozicích jednotlivých produktů, komunikační rozhraní mezi přihlášeným uživatelem a správcem kategorií. Pokud se rozhodnete poskytnout přístupy i vašim dodavatelům, můžete využít unikátní funkce zobrazení planogramů, v nichž jsou automaticky anonymizovány produkty ostatních dodavatelů. Webové rozhraní umíme přizpůsobit na míru vašemu korporátnímu designu.

Komunikační Platforma

Buďte v kontaktu

Zpětná vazba a náměty od vašich prodejen a dodavatelů bývají velmi užitečným zdrojem informací a dobře zvládnutá komunikace s vašimi partnery bývá klíčová pro úspěšnost celého konceptu řízení kategorií. Quant tuto komunikaci výrazně usnadňuje díky vestavěnému komunikačnímu rozhraní. Na jednom místě máte k dispozici veškerou komunikační historii a nástroje k hromadnému zasílání zpráv. Standardní upozornění je dokonce možné plně automatizovat. Už nikdy neztrácejte čas hledáním důležité zprávy mezi stovkami jiných ve vašem e-mailu.