Page in your language

Příběhy zákazníků

Zjistěte, jak naši zákazníci využívají Quant na denní bázi k činnostem jako je optimalizace prodejních ploch, distribuce planogramů, category management nebo správa cenovek.

Naši zákazníci

Sklizeno

Největším očekáváním bylo v samém začátku jednoznačně zefektivnění práce se sortimentem a při plánování prostoru prodejny. Během prvních tří měsíců došlo k naplnění Quantu daty a zakreslení tří stávajících poboček MY FOOD. Pobočky dostaly k dispozici tablety a přes webové rozhraní pracovaly s planogramy přímo v prostoru prodejny.

Dr.Max ČR

Přelomová změna nastala v roce 2015 zavedením planogramů specifických pro pobočku. Tímto krokem jsme vyřešili dlouhodobě diskutované „mrtvé“ zásoby. Další výhodou je eliminace sortimentních chyb. Na všechny velikosti planogramů je nastaven sortiment dle Paretova pravidla a obchodních závazků, který se dnes již automaticky prioritizuje.

Dr.Max SR

Největším přínosem a výhodou Quantu je však velmi jednoduchá a rychlá funkčnost, která umožňuje vytvořit planogramy dle zadaných kritérií zásob na dny a prodejů každé jedné konkrétní lékárny, kombinace lékáren anebo dle průměru celé sítě – dle vlastního rozhodnutí.

Auto Kelly

Na jaře 2016 jsme se poprvé seznámili se softwarem Quant. Ten nám kromě efektivní tvorby půdorysů a planogramů nabídl i distribuci a kontrolu jejich implementace. Velkým benefitem byla webová aplikace pro interní komunikaci s prodejnami. Nadstavbu pak představovala možnost analýz pro Category management, na který jsme se chystali v delším časovém horizontu.

A mnoho dalších!