Page in your language
05. 03. 2019

Moderní technologie dokážou navrhnout nejlepší místo pro reklamní nosiče

Reklamní nosiče v obchodech již nejsou umístěny pouze ve výloze a na místech u pokladen. Místa, kde je vhodné je umístit, jsou precizně mapována pomocí moderních technologií.

Jedno z řešení jsme osobně vyzkoušeli na veletrhu EuroCIS. Tento systém velmi přesně eviduje každý pohyb zákazníka a vytváří tzv. mapy toku zákazníka. Na základě toho je možné vyhodnotit také to, kde se zákazníci zdržují nejdéle.
Nástroj je velmi efektivní pro plánování rozmístění marketingových materiálů v rámci prodejny.

Quant nabízí řešení, jak tyto precizně zpracované údaje, na základě kterých vznikla mapa rozmístění POS, odeslat na prodejny rychle, přehledně a srozumitelně pro personál. Informace o marketingových materiálech jsou uložené na web aplikaci společně s planogramy a na půdorysu je odkaz, kde má být jaká POS umístěná. A jak hodnotí implementaci tohoto nástroje naši zákazníci?
"Zapojení lékáren bylo snadné, jelikož jsme pouze rozšířili webové rozhraní Quantu, na které jsou již dlouhodobě zvyklé, o publikaci marketingových planogramů."