Page in your language
26. 07. 2019

Dr.Max prezentoval komplexní využití Quantu

Dr.Max ČR prezentoval na Quant Workshopu, jak category management software propojuje procesy v síti lékáren napříč různými odděleními.

Velmi nás těší potvrzení, že Quant je natolik komplexní nástroj, že pomáhá propojovat procesy v rámci celé sítě a dokonce i externích dodavatelů. Proto se počet uživatelů vyhoupl na více než 1200. Většina používá pouze webovou aplikaci, kde najde plnohodnotné informace.

Podívejme se podrobně, které funkcionality jsou důležité pro jednotlivé úseky:

Lékárny

Primární funkcí Quantu je tvorba planogramů pro lékárny.  Každá lékárna má přístup na web aplikaci ke svým planogramům, která automaticky zvýrazní změny v každém novém planogramu.

Quant WebQuant WebPlanogramy jsou vytvářeny vždy specificky pro danou pobočku na základě prodejů produktů v konkrétní lékárně. Z jedné univerzální šablony jsou automaticky vybrány pro planogram lékárny pouze produkty, které mají být umístěny. Díky tomu je možné pozitivně ovlivňovat a řídit skladové zásoby.

Automatické Store Specific PlanogramyStore Specific Planogramy

Kromě planogramů mají pobočky k dispozici na web aplikaci také cenovky k celému sortimentu. Více se o této funkcionalitě můžete dočíst v příspěvku o cenovkách. 

Pro kvalitní komunikaci jsou potřeba různorodé nástroje, jako je možnost publikovat články na blogu, zasílat přes chat informace jednotlivým prodejnám anebo získat rychlou a strukturovanou zpětnou vazbu pomocí ankety.

Regionální ředitelé

Regionální ředitelé oceňují především online přístup kdekoliv v terénu k půdorysům a planogramům, jelikož aplikace je dostupná také na mobilních zařízeních.

Pro zlepšování výsledků jsou neocenitelné detailní analýzy jednotlivých kategorií na lékárně, které pomáhají optimalizovat sortiment pro daný region a danou lékárnu.


Technické oddělení

Pro technické oddělení je zásadní informace, jaké zařízení a kde má být připraveno.


Díky možnosti zadávat do aplikace detailní informace o přesném rozložení polic, košů a dalších speciálních požadavků je možné optimalizovat proces přípravy technické části změn v lékárnách.Nákupní oddělení

Při rychlé expanzi firmy je důležité správně identifikovat položky pro nově otevírané lékárny a zajistit prvonávoz, což je díky detailním reportům snadné.Nákupní oddělení je mimo jiné zodpovědné za výběr sortimentu pro jednotlivé lékárny i řetězec jako celek. Proto potřebuje informace o umístění a prodejích jednotlivých položek, brandů atd., aby mělo relevantní informace pro své rozhodování. 

Quant nabízí mnoho způsobů vizualizace analytických dat – je možné používat klasické tabulky, grafy, zvýraznění anebo třeba 3D heatmapy celé lékárny.


Marketing

Oddělení marketingu se podařilo zajistit zcela unikátní fotodokumentaci všech marketingových prvků ve všech lékárnách. 

Díky detailnímu naměření a nafocení všech stojánků, polepů, výloh a dokonce i stěn vznikla neocenitelná databáze informací o stavu všech lékáren. 

Lokalizace prvků na dané lékárně je zakreslená přímo v půdorysu, takže je snadné ověřit přesnou realitu na kterékoliv pobočce. Zároveň je důležité, že je možné to udělat strukturovaným způsobem, takže zjistit, kolik kusů určitého marketingového materiálu je potřeba objednat, je záležitost sekund.Dodavatelé

Spolupráce dodavatelů na category managementu je velmi vítaná, k čemuž přispívá možnost importovat planogramy připravené v jiných softwarech přímo do Quantu. 

Speciální modul na web aplikaci umožňuje  kdykoliv zobrazit umístění všech produktů daného dodavatele na kterékoliv pobočce a jednoduše si stáhnout planogram i v terénu přímo na pobočce.

Planogram pro dodavatele s anonymními produkty konkurence

Dermokoordinátorky

Ve strategii lékáren Dr.Max má dermokosmetika speciální pozici, a proto jsou některé nástroje připraveny primárně k podpoře prodeje tohoto segmentu. Celý proces pomáhají řídit dermokoordinátorky, které jsou důležitým spojovacím článkem mezi lékárnami a centrálou a pomáhají docílit, aby konečný vzhled lékárny byl dokonalý.